Upravljanje tveganj

Svetovanje na področju upravljanja tveganj:

  • vzpostavitev celovitega sistema upravljanja tveganj (opredelitev tveganj, njihova ocena in ukrepi za obvladovanje)
  • svetovanje pri vzpostavitvi ali preoblikovanju funkcije notranje revizije v podjetju,
  • svetovanje na področju notranjih kontrol in njihove optimizacije,
  • forenzične računovodske storitve.