Računovodsko svetovanje

  • svetovanje pri izdelavi letnih računovodskih izkazov podjetij,
  • svetovanje pri organizaciji notranjega in zunanjega poročanja podjetij,
  • sodelovanje pri celoviti organizaciji funkcije računovodstva v podjetjih,
  • svetovanje pri izdelavi računovodskih internih aktov,
  • analiza računovodskih izkazov za različne namene.

Po potrebi se povezujemo z drugimi uglednimi partnerskimi podjetji in na ta način zagotavljamo optimalen celovit nabor storitev za naročnika.