Poslovno svetovanje

  • svetovanje pri vzpostavitvi in izvedbi celovitega strateškega načrtovanja podjetij (priprava strateških in poslovnih načrtov
  • analiza tržnih priložnosti v Sloveniji in svetu, benchmark in swot analize, izdelava korporacijske, poslovnih in funkcijskih strategij, priprava poslovnega in finančnega načrta),
  • svetovanje pri vzpostavitvi enovite ali optimiranju funkcije kontrolinga v podjetjih (celovito in poenoteno planiranje, načrtovanje, budžetiranje, poročanje)
  • svetovanje pri celovitem prestrukturiranju in širitvi poslovanja podjetij (pregled in analiza obstoječega stanja, analiza možnosti dolgoročnega preživetja podjetja, ocena možnih prihrankov in izboljšav, redefiniranje strategij, možnost uvedbe različnih ukrepov),
  • svetovanje pri reorganizaciji in optimiranju poslovnih procesov,
  • svetovanje pri celoviti ureditvi odnosov med posameznimi podjetij znotraj skupine povezanih podjetij,
  • izdelava investicijskih elaboratov za različne namene,
  • celoviti skrbni pregledi podjetij za različne namene,
  • svetovanje pri izdelavi letnih poročil podjetij v skladu z zakonodajo in potrebami naročnika.